ახალი ამბები

გამოიცა პროფესორ ქეთევან გოგოლაძის წიგნი „მუსიკის კანონზომიერებების და ვიზუალური წარმოსახვების გრაფიკაში ასახვა“

ქეთევან გოგოლაძის გამოკვლევა არის გრაფიკისა და ნახატის გამოყენებით, მუსიკალური ენის სტრუქტურულ-შინაარსობრივი კომპონენტების კომპლექსურ-სისტემური შესწავლის პირველი წარმატებული მცდელობა.
სრულად

21 მარტი 2018 წელი - ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

მიმდინარე წლის 21 მარტს შედგა მუსიკის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.
სრულად