ახალი ამბები

სასწავლო პროცესის 2020 წლის 21 აპრილამდე შეჩერების შესახებ!

27 მარტი 2020 წელი

ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის № 181 2020 წლის 23 მარტის დადგენილებით სასწავლო პროცესი შეჩერდა 2020 წლის 21 აპრილამდე.
სრულად

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საყურადღებოდ!

20 მარტი 2020 წელი

სრულად