ახალი ამბები

სტუდენტთა სამეცნიერო სემინარი თემაზე „არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში“

22 აპრილს შედგა სტუდენტთა სამეცნიერო სემინარი თემაზე „ არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში“.
სრულად

საჯარო ლექცია „ტურისტული დანიშნულების ადგილის განვითარების კონცეპტუალური და პრაქტიკული ასპექტები“

სრულად