ახალი ამბები

მილოცვა

20 იანვარი 2020 წელი

2020 წლის 16 იანვარს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა დოქტორანტ თამარ ბერიძის სადისერტაციო ნაშრომის - “რიტმიკის სწავლების მეთოდოლოგიის კვლევა და თანამედროვე მიდგომები“ - საჯარო დაცვა.
სრულად

დათო ტურაშვილის საჯარო ლექცია

სრულად