ახალი ამბები

ლატვიის მთავრობის სტიპენდიები

3 თებერვალი 2021 წელი

ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტო აცხადებს სტიპენდიებს 2021-2022 სასწავლო წლისთვის უმაღლესი განათლების სამი საფეხურის სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის.
სრულად

თურქეთის მთავრობის სტიპენდიები 2021 წლისთვის

3 თებერვალი 2021 წელი

თურქეთის მთავრობა 2021-2022 სასწავლო წლისთვის საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამოყოფს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სტიპენდიებს.
სრულად