ახალი ამბები

ტრენინგი - უცხოეთში მიღებული განათლების/კრედიტების აღიარება და შეფასების კონვერტაცია

28 ივლისი 2019 წელი

ინტერნაციონალიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულების, სტუდენტთა აკადემიურ მობილობის, კერძოდ, უცხოეთში მიღებული განათლების/კრედიტების აღიარებისა და შეფასების კონვერტაციის ტრენინგი ჩატარდა თბილისში, რომელსაც ესწრებოდა ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო და საგამომცემლო დეპარტამენტის სპეციალისტი სალომე ჩიკაშუა.
სრულად

ლატვიელ ქალთა გუნდის კონცერტი

8 ივლისი 2019 წელი

2019 წლის 8 ივლისს ხელოვნების უნივერსიტეტში გაიმართა ლატვიის ქალთა გუნდის - „აია“ კონცერტი.
სრულად