ახალი ამბები

ინოვაციების ფესტივალი ბათუმში

16 სექტემბერი 2019 წელი

სრულად

2019 წლის 16 სექტემბერს 11.30 სთ- ზე ტრენინგს ატარებს სიბელიუსის აკადემიის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი.

15 სექტემბერი 2019 წელი

სრულად