დაიწყო რეგისტრაცია
შემოქმედებითი ტურებისთვის
დაიწყო რეგისტრაცია
შემოქმედებითი ტურებისთვის
დაიწყო რეგისტრაცია
შემოქმედებითი ტურებისთვის
დაიწყო რეგისტრაცია
შემოქმედებითი ტურებისთვის
დაიწყო რეგისტრაცია
შემოქმედებითი ტურებისთვის
დაიწყო რეგისტრაცია
შემოქმედებითი ტურებისთვის
დაიწყო რეგისტრაცია
შემოქმედებითი ტურებისთვის
დაიწყო რეგისტრაცია
შემოქმედებითი ტურებისთვის

ახალი ამბები

19 ივნისი 2017 წელი - გამოცდა მსახიობის ოსტატობაში

19 ივნისი 2017 წელი

სრულად

16 ივნისი 2017 წელი - გამოცდა სასცენო მეტყველებაში

ჩატარდა ღია გამოცდა სასცენო მეტყველებაში
სრულად