ახალი ამბები

თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კონფერენცია „სამუსიკო დისციპლინების სწავლების მეთოდიკა“

თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტი 2018 წლის 30 ნოემბერს ატარებს კონფერენციას თემაზე „სამუსიკო დისციპლინების სწავლების მეთოდიკა“.
სრულად

ვულოცავთ მეზღვაურთა პროფესიულ დღეს

სრულად