მუსიკის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

გვარი და სახელი: ჭელიძე ლალი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
03.09.1948
 
მუსიკის ფაკულტეტის დეკანი
კლავიშიან საკრავთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საცხოვრებელი მისამართი: 6010, ბათუმი ბესიკის ქ. № 34
ტელ.: -27-17-16
მობილური: 599 377675
ოჯახური მდგომარეობა: გათხოვილი
 
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება: კლავიშიან საკრავთა დეპარტამენტი
სალექციო კურსები - ფორტეპიანო - სპეციალური კლასი 
 
განათლება და სამეცნიერო ხარისხი
1. თარიღი - 1967-დან 1972-მდე 
დაწესებულება -თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
ფაკულტეტი/სპეციალობა-საშემსრულებლო, ფორტეპიანო
დიპლომის № - Э№ 204726
კვალიფიკაცია - ფორტეპიანოს პედაგოგი 
 
2. თარიღი - 1975 წ. 
დაწესებულება -თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამუსიკო სასწავლებლის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ფაკულტეტი
ფაკულტეტი/სპეციალობა - ფორტეპიანო 
მოწმობა №101
 
სამუშაო გამოცდილება
1. მუშაობის პერიოდი - 1965-დან 1967-მდე 
სამსახურის დასახელება - აჭარის ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლი
სამსახურის მისამართი - კამოს ქ. №22
თანამდებობა - ფორტეპიანოს პედაგოგი 
 
2. მუშაობის პერიოდი - 1967-დან 2009
სამსახურის დასახელება - ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო 
სასწავლებელი.
სამსახურის მისამართი - ბათუმი შაუმიანის ქ. №20
თანამდებობა - ფორტეპიანოს პედაგოგი, კონცერტმაისტერი, 1983-1991 წ.წ. საკონცერტმაისტერო კლასის განყოფილების გამგე, 1991-1996 წ.წ. სასწავლო ნაწილის გამგე.
3. მუშაობის პერიოდი - 1973-დან 1979-მდე 
სამსახურის დასახელება - ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი „ბათუმი“
სამსახურის მისამართი - რუსთაველის ქ. 29 
თანამდებობა - კონცერტმაისტერი
 
4. მუშაობის პერიოდი - 1983--დან 1988-მდე 
სამსახურის დასახელება - აჭარის სიმფონიური ორკესტრი
სამსახურის მისამართი - მემედ აბაშიძის გამზირი
თანამდებობა - პიანისტი
 
5. მუშაობის პერიოდი - 1993--დან 2003-მდე 
სამსახურის დასახელება - ბათუმის ოპერისა და ბალეტის თეატრი
სამსახურის მისამართი - რუსთაველის ქ.5
თანამდებობა - კონცერტმაისტერი
 
6. მუშაობის პერიოდი - 1996-დან 1998-მდე 
სამსახურის დასახელება - ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტი 
სამსახურის მისამართი - თამარის დასახლება
თანამდებობა - ფორტეპიანოს პედაგოგი, კონცერტმაისტერი
 
7. მუშაობის პერიოდი - 1998-2006 
სამსახურის დასახელება - ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორია 
სამსახურის მისამართი - ბათუმი დ. თავდადებულის №20
თანამდებობა - ფორტეპიანოს პედაგოგი, კონცერტმაისტერი. 1998-1999 - საშემსრულებლო ფაკულტეტის დეკანი, 1999-2005 -საკონცერტმაისტერო კლასისა და კამერული ანსამბლის კათედრის გამგე, 2005 -2006- ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი,
2006-2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ფაკულტეტის კონსერვატორიის კლავიშიან საკრავთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ფორტეპიანოს პედაგოგი, კონცერტმაისტერი
2009 წლიდან სექტემბრიდან 2010 წლის 29 ოქტომბრამდე ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მუსიკის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;
კლავიშიან საკრავთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი
ფორტეპიანოს პედაგოგი, კონცერტმაისტერი
 
8. მუშაობის პერიოდი - 2010-2014 
სამსახურის დასახელება - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მუსიკის ფაკულტეტი
სამსახურის მისამართი - ბათუმი დ. თავდადებულის №20
თანამდებობა - 2010 წლის 29 ოქტომბრიდან 2014 წლის 29 ოქტომბრამდე ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მუსიკის ფაკულტეტის დეკანი
კლავიშიან საკრავთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ფორტეპიანოს პედაგოგი, კონცერტმაისტერი
2014 წლის 29 ოქტომბრიდან 8 დეკემბრამდე ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მუსიკის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
კლავიშიან საკრავთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ფორტეპიანოს პედაგოგი, კონცერტმაისტერი
2014 წლის 8 დეკემბრიდან დღემდე ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მუსიკის ფაკულტეტის დეკანი
კლავიშიან საკრავთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ფორტეპიანოს პედაგოგი, კონცერტმაისტერი
 
დამატებითი საგანმანათლებლო კურსები/ტრენინგები/ სტაჟირება:
ტრენინგი _ უმაღლესი სახელოვნებო განათლება და ბოლონია ELIA რეგიონალური კონფერენცია. თბილისი, საქართველო (2006 წლის 3-5 აპრილი).
 
სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოებების, სამეცნიერო/აკადემიური საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების წევრობა:
 
შემოქმედებითი მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები;
პუბლიკაცია
ი.ს. ბახის „კარგად ტემპერირებული კლავირი“ და ბახის ეპოქის კლავიშიანი ინსტრუმენტები. გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი, 2009 წ.
 
შემოქმედებით ღონისძიებებში/სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:
ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა რეგიონალური კონკურსის ჟიურის თავმჯდომარე (ბათუმი 2009 წლის 1-7 ივნისი).
სხვადასხვა წლებში გამართული მოსწავლეთა სოლო და კლასის კონცერტები. საკონცერტმაისტერო საკონცერტო მოღვაწეობა სხვადასხვა სოლისტებთან ერთად.
 
უცხო ენების ცოდნა:რუსული, ფრანგული (ლექსიკონის დახმარებით)
 
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Microsoft word, Excell
 
დამატებითი ინფორმაცია: ბათუმის კონსერვატორიაში ვმუშაობ გახსნის დღიდან (1998წ.).მანამდე ვმუშაობდი ბათუმის ზ. ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელში ფორტეპიანოს კლასის პედაგოგად და კონცერტმაისტერად. ჩემი აღზრდილები მუშაობენ სხვადასხვა ქალაქებში პედაგოგებად და კონცერტმაისტერებად. ბევრმა დაამთავრა თბილისისა და ბათუმის სახელმწიფო კონსერვატორია. ჩემი აღზრდილი მედეა თუთბერიძე გახლავთ ნოდარ გაბუნიას სახელობის პიანისტთა II ეროვნული კონკურსის ლაურეატი (2002 წ.), ხოლო ჩემი მოსწავლე გიორგი ახალაია არის ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა რეგიონალური კონკურსის ლაურეატი (2009 წ.). ხშირად ვმართავ კლასის კონცერტებს. წლების განმავლობაში ვმუშაობდი კონცერტმაისტერად ვოკალისტებთან და მათთან ერთად ვმართავდი კონცერტებს. მიღებული მაქვს დიპლომები და სიგელები წარმატებული პედაგოგიური და საკონცერტმაისტერო მოღვაწეობისათვის.
ვიყავი აჭარის ა.რ. კულტურის სამინისტროს სახელოვნებო საგანმანათლებლო სტანდარტების შემმუშავებელი ექსპერტთა საბჭოს წევრი. აჭარის ა.რ. ხელოვან პედაგოგთა მუდმივმოქმედი საატესტაციო კომისიის წევრი. აჭარის ა.რ. მუსიკოს-შემსრულებელთა კონკურსების ჟიურის წევრი. ვარ ავტორი წიგნისა „კაცი, რომელსაც სიყვარული უყვარდა...“ გამომცემლობა „ალიონი“, ბათუმი, 2008 წ.
 

სიახლეების კალენდარი

ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031