ახალი ამბები

პროექტი - „ფორმა და სივრცე. სოციალურ-კულტურული უსაზღვროება“

7 ოქტომბერი 2020 წელი

2020 წლის 5-7 ოქტომბერს ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში მოეწყო გამოფენა პროექტის ფარგლებში „ფორმა და სივრცე. სოციალურ-კულტურული უსაზღვროება“.
პროექტის ორგანიზატორები იყვნენ: თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, საქართველოს კულტურის აკადემია, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი, ხელოვნების ცენტრი „ფოლიანტი“.
პროექტის თანამდგომი - საქართველოს პარლამენტის აპარატი.
სრულად

რექტორის მიმართვა

30 სექტემბერი 2020 წელი

სრულად