ახალი ამბები

16 ოქტომბერს ხელოვნებათმცოდნეობის, კულტურული ტურიზმისა და არქიტექტურის საგანამანათლებლო პროგრამების სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს სარესტავრაციო ლაბორატორიის მიერ ორგანიზებული სემინარის

სრულად

რექტორის ვიზიტი ბულგარეთში 16-23 ოქტომბერი

ხელოვნების უნივეტსიტეტის რექტორი ე. მესხია მონაწილეობას ღებულობს პლოვდივის (ბულგარეთი) საერთაშორისო კონფერენციაში.
სრულად