ახალი ამბები

საერთაშორისო კვლევა - ევროსტუდენტი VII

სოციოლოგიური კვლევითი ორგანიზაცია - სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაკვეთით ახორციელებს საერთაშორისო კვლევას - ევროსტუდენტი VII, რომელიც ეხება სტუდენტების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობის და მათი ცხოვრების პირობების შესწავლას.
სრულად

2019 წლის 23 მაისს, გაფორმდა Erasmus+

რომლის ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის გაცვლები ტურიზმისა და რეკრეაციის, ასევე კულტურული ტურიზმის მიმართულებით.
სრულად