დაიწყო მობილობის პროცესი!

სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის წესით  ჩარიცხვის მსურველი სტუდენტი ვალდე-ბულია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე (www.students.emis.ge) გაიაროს რეგისტრაცია 2021 წლის 28 იანვრიდან 08 თებერვლის 18:00 საათამდე.
          სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის/ფაკულტეტის შეცვლის/აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა 2021 წლის 09 თებერვლიდან 12 თებერვლის ჩათვლით მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე უნდა წარმოადგინონ საბუთები.  
ელექტრონული ფოსტა: kharchilavanin@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ნინო ხარჩილავა, ტელ:   593 482 486;
მისამართი: ბათუმი, ზურაბ გორგილაძის/ვაჟა ფშაველას ქ.№19/32.
 სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან გადმოსვლის მსურველებმა
 უნდა წარმოადგინონ:
ა) განცხადება  (შევსებული ელექტრონულად);
ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
გ) სრული ზოგადი განათლების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
დ) სასწავლო ბარათის დამოწმებული ასლი/აკადემიური ცნობა სტუდენტის მიერ ათვისებული კრედიტების შესახებ;
ე) საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანების დამოწმებული ასლი;
ვ) უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
ფაკულტეტის/საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის მსურველებმა
უნდა წარმოადგინონ:
ა) განცხადება  (შევსებული ელექტრონულად);
ბ) პირადობის დამადასტურებელი  მოწმობის  ასლი; 
გ) სასწავლო ბარათის ასლი, დამოწმებული ფაკულტეტის დეკანის მიერ;
დ) ცნობა  სტუდენტის სტატუსის შესახებ.

 
აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა (სტატუს შეჩერებულმა სტუდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ:
ა) განცხადება  (შევსებული ელექტრონულად);
ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის  ასლი; 
გ) სასწავლო ბარათის დამოწმებული ასლი/აკადემიური ცნობა სტუდენტ-ის  მიერ ათვისებული კრედიტების შესახებ;
დ) სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ ბრძანების ასლი.
საშემსრულებლო მიმართულებით სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან გადმო-სვლის ან/და ფაკულტეტის შეცვლის მსურველთათვის შემოქმედებითი ტური ჩატა-რდება 2021 წლის 12 თებერვალს 12:00 საათზე.
კრედიტების აღიარების დასკვნაზე თანხმობის შესახებ განაცხადის რეგისტრა-ცია იწარმოებს 2021 წლის 15 თებერვალს.
განცხადება

სიახლეების კალენდარი

ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031